Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

Rekisterinpitäjä: 
Suomen Teräpiste Oy
Talttakuja 6, 00700 Helsinki
Y-tunnus: 2840773-4, Alv rek. 

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt: 
Teräpisteen henkilökunta 
e-mail: myynti@terapiste.fi

Rekisterin nimi: 
Teräpisteen- verkkokaupan asiakasrekisteri. 

Rekisterin käyttötarkoitus: 
Teräpisteen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Rekisterin sisältö:

·         Etu- ja sukunimi

·         Osoitetiedot 

·         Sähköpostiosoite 

·         Tilaus- ja laskutustiedot

Asiakkailta kerätään tarkoituksen mukaiset tiedot tilattujen tuotteiden lähettämistä ja laskutusta varten, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Tietojen luovutus: 
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Rekisterin suojaus: 
Teräpisteen asiakasrekisteriin ovat oikeutettuja ainoastaan yrityksen oma henkilökunta tai muut henkilöt, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä. Rekisteröitynyt asiakas voi itse muokata omia tietojaan, vaihtamalla ja päivittämällä niitä tarvittaessa ajan tasalle.